Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GRAŁEK MIROSŁAWA
Liczba odnalezionych rekordów: 80Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/80


Autorzy: Anna Koszek-Pasińska, Ewa Lipiec, Beata Orawiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald.
Tytuł: Etiologia zapaleń błony naczyniowej u dzieci - obserwacje własne
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2012 : R. 15, nr 2, s. 11-14, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja ministerstwa: 4.000

2/80


Autorzy: Anna Niwald, Mirosława Grałek, Beata Orawiec, Małgorzata Budzińska-Mikurenda, Andrzej Kapica.
Tytuł: Łagodne guzy oczodołu u dzieci - obserwacje własne
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2012 : R. 15, nr 1, s. 7-9, bibliogr., Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, 0
Punktacja ministerstwa: 4.000

3/80


Autorzy: Anna Niwald, Mirosława Grałek, Beata Orawiec, Małgorzata Lewandowska, Przemysław Przewratil.
Tytuł: Propranolol w leczeniu wczesnodziecięcych guzów naczyniowych oczodołu - obserwacje własne
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2012 : R. 15, nr 4, s. 78-50, bibliogr., Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL, EN

4/80


Autorzy: Mirosława Grałek.
Tytuł: Urazy oka u dzieci
Czasopismo: Ped. Dypl.
Szczegóły: 2012, Wyd. spec., s. 34-38, bibliogr.
ISSN: 1508-0110
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja ministerstwa: 3.000

5/80


Autorzy: Mirosława Grałek, Anna Niwald, Beata Orawiec.
Tytuł: Złamania oczodołu u dzieci
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2012 : R. 15, nr 1, s. 10-12, bibliogr., Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL, 0
Punktacja ministerstwa: 4.000

6/80


Autorzy: Beata Orawiec, Wojciech Młynarski, Małgorzata Budzińska-Mikurenda, Mirosława Grałek, Beata Szewczyk-Zalewska, Anna Niwald.
Tytuł: Aniridia sporadyczna i guz Wilmsa - opis przypadku i rekomendacje postępowanaia diagnostycznego u chorych z zespołem WAGR.
Czasopismo: Klin. Oczna
Szczegóły: 2010 : R. 112, nr 10-12, s. 321-323, ryc., bibliogr., Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: C
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 9.000

Pełny tekst7/80


Autorzy: Ewa Lipiec, Anna Niwald, Małgorzata Budzińska-Mikurenda, Mirosława Grałek.
Tytuł: Terapia biologiczna - zastosowanie w okulistyce.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2010 : R. 13, nr 3, s. 54-56, bibliogr., Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 6.000

8/80


Autorzy: Mirosława Grałek, Anna Niwald.
Tytuł: Zapalenie spojówek u dzieci.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2010 : R. 13, nr 3, s. 38-40, bibliogr., Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: B
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 6.000

9/80


Autorzy: M[irosława] Grałek, A[nna] Niwald, B[eata] Orawiec, M[ałgorzata] Budzińska-Mikurenda, E[wa] Lipiec.
Tytuł: Aktualny stan opieki okulistycznej u dzieci z retinopatią wcześniaków.
Czasopismo: Prz. Pediatr.
Szczegóły: 2009 : Vol. 39, supl. 2, s. 26
Uwagi: VI Sympozjum Naukowe Dziecko Łódzkie Kierunki zmian w sytuacji zdrowotnej dzieci regionu łódzkiego w ostatnim pietnastoleciu 10 grudnia 2009 r. Łódź
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

Pełny tekst10/80


Autorzy: Anna Niwald, Beata Orawiec, Mirosława Grałek.
Tytuł: Color Doppler imaging of blood flow in the central retinal artery in children with progression of retinopathy of prematurity.
Tytuł całości: W: World Rop Congress 2009 International Conference of Rrtinopathy of Prematurity 21st - 23rd November 2009 New Delhi : : abstract book.
Źródło-miejsce: New Delhi, 2009
Strony: s. 15
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

11/80


Autorzy: Ewa Lipiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald.
Tytuł: Jaskra w przebiegu retinopatii wcześniaków.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2009 : R. 12, nr 1, 50-52, bibliogr., Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 6.000

12/80


Autorzy: Mirosława Grałek, Beata Kocyła-Kaczmarewicz, Anna Niwald.
Tytuł: Jaskra w zespole Sturge'a-Webera u dzieci i młodzieży.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2009 : R. 12, nr 1, s. 53-55, bibliogr., Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 6.000

13/80


Autorzy: Mirosława Grałek, Anna Niwald, Wojciech Chautz, Beata Orawiec, Małgorzata Seroczyńska.
Tytuł: The ophthalmological care over the children with retinopathy of prematurity in Poland.
Tytuł całości: W: World Rop Congress 2009 International Conference of Rrtinopathy of Prematurity 21st - 23rd November 2009 New Delhi : : abstract book.
Źródło-miejsce: New Delhi, 2009
Strony: s. 23
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

14/80


Autorzy: Anna Niwald, Andrzej Piotrowski, Mirosława Grałek.
Tytuł: Analiza wybranych neonatalnych czynników ryzyka rozwoju retinopatii wcześniaków.
Czasopismo: Klin. Oczna
Szczegóły: 2008 : R. 110, nr 1/3, s. 31-34, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 6.000

Pełny tekst15/80


Autorzy: A[nna] Niwald, M[irosława] Grałek, I[wona] Ligenza, W[ojciech] Hautz.
Tytuł: Infections in preterm newborns and development of threshold retinopathy of prematurity.
Czasopismo: Pol. J. Environ. Stud.
Szczegóły: 2008 : Vol. 17, nr 1A, s. 172-177, tab., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.627
Punktacja ministerstwa: 10.000

Pełny tekst16/80


Autorzy: A[nna] Niwald, M[irosława] Grałek, W[ojciech] Hautz.
Tytuł: Neonatal risk factors of progression of retinopathy of prematurity.
Czasopismo: Pol. J. Environ. Stud.
Szczegóły: 2008 : Vol. 17, nr 1A, s. 102-109, tab., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.627
Punktacja ministerstwa: 10.000

Pełny tekst17/80


Autorzy: Ewa Lipiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald.
Tytuł: Pełzakowe zapalenie rogówki a stosowanie soczewek kontaktowych.
Czasopismo: Kontaktol. Optyk. Okulist.
Szczegóły: 2008 : nr 1, s. 24-26, bibliogr., Sum.
ISSN: 1509-4251
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 2.000

18/80


Autorzy: W[ojciech] Hautz, M[irosława] Grałek, A[nna] Niwald, M[ałgorzata] Seroczyńska, A[gnieszka] Trzebicka.
Tytuł: Results of the treatment of retinopathy with the use of laser photocoagulation in children treated in the Department of Ophthalomology of the Children’s Memorial Health Institute Warsaw Poland in years 1996-2006.
Czasopismo: Pol. J. Environ. Stud.
Szczegóły: 2008 : Vol. 17, nr 1A, s. 57-60, ryc., wykr., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.627
Punktacja ministerstwa: 10.000

Pełny tekst19/80


Autorzy: Anna Niwald, Mirosława Grałek, Beata Orawiec, Agnieszka Moll, Wojciech Hautz.
Tytuł: Risk factors of progression of retinopathy of prematurity.
Czasopismo: Clin. Exp. Ophthalmol.
Szczegóły: 2008 : Vol. 36 suppl. 1, s. A631
Uwagi: WOC 2008 World Ophthalmology Congress Hong Kong, 28 June - 2 July 2008
ISSN: 1442-6404
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

20/80


Autorzy: W[ojciech] Hautz, M[irosława] Grałek, A[nna] Niwald.
Tytuł: Treatment of Coats’ disease with the use of transpupillary thermotherapy.
Czasopismo: Pol. J. Environ. Stud.
Szczegóły: 2008 : Vol. 17, nr 1A, s. 167-169, tab., ryc., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.627
Punktacja ministerstwa: 10.000

Pełny tekst21/80


Autorzy: Mirosława Grałek, Beata Kępa, Krystyna Kanigowska, Anna Niwald, Dorota Klimczak-Ślączka, Wojciech Hautz, Małgorzata Seroczyńska.
Tytuł: Zastosowanie błony owodniowej i soczewek terapeutycznych w leczeniu chorób powierzchni oka u dzieci.
Czasopismo: Kontaktol. Optyk. Okulist.
Szczegóły: 2008 : nr 1, s. 27-30, bibliogr., Sum.
ISSN: 1509-4251
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 2.000

22/80


Autorzy: Ewa Lipiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald.
Tytuł: Zespół suchego oka w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.
Czasopismo: Klin. Oczna
Szczegóły: 2008 : R. 110, nr 1/3, s. 35-39, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 6.000

Pełny tekst23/80


Autorzy: Anna Niwald, Beata Orawiec, Mirosława Grałek.
Tytuł: Choristoma narządu wzroku u dzieci.
Czasopismo: Klin. Oczna
Szczegóły: 2007 : R. 109, nr 7/9, s. 297-300, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 5.000

Pełny tekst24/80


Autorzy: Anna Niwald, Andrzej Piotrowski, Wojciech Hautz, Mirosława Grałek.
Tytuł: Czynniki ryzyka rozwoju progowej retinopatii wcześniaków u dzieci urodzonych z bardzo małą masą ciała.
Czasopismo: Prz. Pediatr.
Szczegóły: 2007 : Vol. 37, nr 2, s. 177-181, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 4.000

Pełny tekst25/80


Autorzy: Anna Niwald, Beata Orawiec, Andrzej Piotrowski, Mirosława Grałek.
Tytuł: Infekcje okresu noworodkowego a rozwój progowej retinopatii wcześniaków.
Tytuł całości: W: IX Forum Okulistyki Dziecięcej, Augustów, 26-26.05.2007 r.
Źródło-miejsce: Augustów, 2007
Strony: s. [1]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

26/80


Autorzy: Beata Orawiec, Anna Niwald, Agnieszka Szadkowska, Mirosława Grałek.
Tytuł: Nadciśnienie wewnątrzgałkowe u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 - doniesienie wstępne.
Tytuł całości: W: IX Forum Okulistyki Dziecięcej, Augustów, 26-26.05.2007 r.
Źródło-miejsce: Augustów, 2007
Strony: s. [1]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

27/80


Autorzy: Ewa Lipiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald.
Tytuł: Niedowidzenie - ciągle aktualny problem.
Czasopismo: Mag. Lek. Okulist.
Szczegóły: 2007 : nr 2, s. 48-51, bibliogr., Sum.
ISSN: 1897-760X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

28/80


Autorzy: Ewa Lipiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald.
Tytuł: Problem zespołu suchego oka u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów.
Czasopismo: Prz. Pediatr.
Szczegóły: 2007 : Vol. 37 supl. 1, s. 32
Uwagi: V Sympozjum Naukowe Dziecko łódzkie - działania profilaktyczne w wieku rozwojowym i ich znaczenie dla stanu zdrowia w dalszych okresach życia Łódź, 29 listopada 2007 r.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

29/80


Autorzy: Mirosława Grałek, Krystyna Kanigowska, Wojciech Hautz, Barbara Chipczyńska, Beata Kocyła-Kaczmarewicz, Dorota Klimczak-Ślączka, Anna Niwald.
Tytuł: Refrakcja po operacji usunięcia zaćmy z wszczepem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej u dzieci.
Czasopismo: Kontaktol. Optyk. Okulist.
Szczegóły: 2007 : nr 1, s. 29-31, bibliogr., Sum.
ISSN: 1509-4251
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

30/80


Autorzy: Ewa Lipiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald.
Tytuł: Stan narządu wzroku u dzieci i młodzieży z młodzieńczym zapaleniem stawów.
Czasopismo: Klin. Oczna
Szczegóły: 2007 : R. 109, nr 10/12, s. 428-431, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 5.000

Pełny tekst31/80


Autorzy: Mirosława Grałek, Anna Niwald, Małgorzata Budzińska-Mikurenda.
Tytuł: Wybrane zaburzenia w narządzie wzroku - wskazówki dla pediatry.
Czasopismo: Klin. Pediatr.
Szczegóły: 2007 : Vol. 15, nr zjazd., s. 61-63, bibliogr.
Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego "Od narodzin do dojrzałości. Postępy w diagnostyce i terapii", Łódź, 24-26 maja 2007 r.
ISSN: 1230-7637
Typ publikacji: PAZ
Język publikacji: PL

32/80


Autorzy: Ewa Lipiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald.
Tytuł: Zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.
Czasopismo: Klin. Pediatr.
Szczegóły: 2007 : Vol. 15, nr zjazd., s. 169
Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego "Od narodzin do dojrzałości. Postępy w diagnostyce i terapii", Łódź, 24-26 maja 2007 r.
ISSN: 1230-7637
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

33/80


Autorzy: Ewa Lipiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald.
Tytuł: Alergiczne zapalenie spojówek u dzieci – diagnostyka i leczenie.
Czasopismo: Mag. Okulist.
Szczegóły: 2006 : T. 3, nr 1, s. 13-18, bilbliogr., Sum.
ISSN: 1732-1786
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 3.000

34/80


Autorzy: Anna Niwald, Ewa Lipiec, Mirosława Grałek.
Tytuł: Całoroczne alergiczne zapalenie spojówek u dzieci w materiale własnym.
Czasopismo: Mag. Okulist.
Szczegóły: 2006 : T. 3, nr 1, s. 34-37, bilbliogr., Sum.
ISSN: 1732-1786
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 3.000

35/80


Autorzy: A[nna] Niwald, W[ojciech] Hautz, A[ndrzej] Piotrowski, M[irosława] Grałek.
Tytuł: Environmental prgnostic factors for the development of retinopathy of prematurity stage 3.
Czasopismo: Pol. J. Environ. Stud.
Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 3b, s. 83-86, tab., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.352
Punktacja ministerstwa: 10.000

Pełny tekst36/80


Autorzy: Beata Orawiec, Anna Niwald, Mirosława Grałek, Wojciech Hautz.
Tytuł: Evaluation of blood flow in the arteries of the eye in premature neonates and in children with retinopathy of prematurity.
Tytuł całości: W: World ROP Meeting East Meets West Retinopathy of prematurity - is blindness preventable? September 14-16, 2006 Vilnius, Lithuania : final program and abstract book.
Źródło-miejsce: Vilnius, 2006
Strony: poz. 088
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

37/80


Autorzy: Anna Niwald, Mirosława Grałek.
Tytuł: Evaluation of blood flow in the ophtalmic artery and central retinal artery in children with retinopathy of prematurity.
Czasopismo: Klin. Oczna
Szczegóły: 2006 : R. 108, nr 1/3, s. 32-35, bibliogr.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 5.000

Pełny tekst38/80


Autorzy: Anna Niwald, Beata Orawiec, Mirosława Grałek.
Tytuł: Nowotwory łagodne narządu wzroku u dzieci – obserwacje własne.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2006 : R. 9, nr 4, s. 19-22, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 3.000

39/80


Autorzy: Ewa Lipiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald.
Tytuł: Ocena leczenia wrodzonej niedrożności dróg łzowych w materiale własnym.
Czasopismo: Klin. Oczna
Szczegóły: 2006 : R. 108, nr 4/6, s. 174-177, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 5.000

Pełny tekst40/80


Autorzy: Ewa Lipiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald.
Tytuł: Ocena zmian w narządzie wzroku w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.
Czasopismo: Klin. Oczna
Szczegóły: 2006 : R. 108, nr 10/12, s. 416-419, wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 5.000

Pełny tekst41/80


Autorzy: Mirosława Grałek, Anna Niwald, Barbara Chipczyńska, Małgorzata Seroczyńska, Wojciech Hautz, Krystyna Kanigowska.
Tytuł: Pilomatricoma (nabłoniak wapniejący Malherbe) powiek i okolic oczodołu u dzieci – obserwacje własne.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2006 : R. 9, nr 4, s. 43-44, bibliogr., Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 3.000

42/80


Autorzy: Wojciech Hautz, Mirosława Grałek, Anna Niwald, Beata Orawiec, Anna Dobrzańska.
Tytuł: Results of retinopathy of prematurity treatment with diode laser photocoagulation.
Tytuł całości: W: World ROP Meeting East Meets West Retinopathy of prematurity - is blindness preventable? September 14-16, 2006 Vilnius, Lithuania : final program and abstract book.
Źródło-miejsce: Vilnius, 2006
Strony: poz. 094
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

43/80


Autorzy: W[ojciech] Hautz, M[irosława] Grałek, A[nna] Niwald, A[nna] Dobrzańska, K[rystyna] Kanigowska, M[ałgorzata] Seroczyńska.
Tytuł: Results of retinopathy of prematurity treatment with laser photocoagulation depending on place of residence in Poland.
Czasopismo: Pol. J. Environ. Stud.
Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 3b, s. 114-117, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.352
Punktacja ministerstwa: 10.000

Pełny tekst44/80


Autorzy: A[nna] Niwald, M[irosława] Grałek, W[ojciech] Hautz.
Tytuł: Seasonal allergic conjunctivitis as a symptom of pollenosis in children in own studies.
Czasopismo: Pol. J. Environ. Stud.
Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 3b, s. 89-93, tab., wykr., bibliogr.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.352
Punktacja ministerstwa: 10.000

Pełny tekst45/80


Autorzy: A[nna] Niwald, M[irosława] Grałek, E[wa] Lipiec, W[ojciech] Hautz.
Tytuł: Sezonowe alergiczne zapalenie spojówek jako objaw pyłkowicy u dzieci w badaniach własnych.
Tytuł całości: W: VIII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii i XI Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących Lublin, 01-03 czerwca 2006.
Źródło-miejsce: Lublin, 2006
Strony: s. 87
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

46/80


Autorzy: A[nna] Niwald, B[eata] Orawiec, W[ojciech] Hautz, A[ndrzej] Piotrowski, M[irosława] Grałek.
Tytuł: Środowiskowe czynniki prognostyczne rozwoju 3. stadium retinopatii wcześniaków.
Tytuł całości: W: VIII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii i XI Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących Lublin, 01-03 czerwca 2006.
Źródło-miejsce: Lublin, 2006
Strony: s. 41
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

47/80


Autorzy: Anna Niwald, Małgorzata Budzińska-Mikurenda, Agnieszka Rogozińska-Zawiślak, Wanda Mikołajczyk, Marek Niwald, Mirosława Grałek.
Tytuł: Visual symptoms in McCune-Albright syndrome – case report.
Czasopismo: Klin. Oczna
Szczegóły: 2006 : R. 108, nr 1/3, s. 131-133, ryc., bibliogr.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 5.000

Pełny tekst48/80


Autorzy: W[ojciech] Hautz, M[irosława] Grałek, A[nna] Niwald, A[nna] Dobrzańska, K[rystyna] Kanigowska, M[ałgorzata] Seroczyńska.
Tytuł: Wyniki leczenia retinopatii wcześniaków za pomocą laserowej fotokoagulacji w zależności od regionu zamieszkania.
Tytuł całości: W: VIII Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii i XI Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących Lublin, 01-03 czerwca 2006.
Źródło-miejsce: Lublin, 2006
Strony: s. 71
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

49/80


Autorzy: Beata Orawiec, Mirosława Grałek, Ludomir Stefańczyk, Anna Niwald.
Tytuł: Applicability of ultrasound in ocular tumors in children and adolescents.
Czasopismo: Klin. Oczna
Szczegóły: 2005 : R.107, nr 7/9, s. 437-441, ryc., bibliogr.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 5.000

Pełny tekst50/80


Autorzy: A[nna] Niwald, B[eata] Orawiec, M[irosława] Grałek.
Tytuł: Blood flow in the central retinal artery determined by color Doppler ultrasonography in children with retinopathy of prematurity.
Tytuł całości: W: XXXI Meeting of the European Paediatric Ophthalmological Society EPOS Warsaw, Poland, November, 3rd-5th, 2005.
Źródło-miejsce: Warsaw, 2005
Strony: s. 47
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

51/80


Autorzy: Anna Niwald, Mirosława Grałek, Beata Orawiec.
Tytuł: Blood flow parameters in the arteries of the eye in premature children.
Czasopismo: Klin. Oczna
Szczegóły: 2005 : R.107, nr 10/12, s. 607-610, tab., bibliogr.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 5.000

Pełny tekst52/80


Autorzy: Agnieszka Moll, Beata Orawiec, Anna Niwald, Mirosława Grałek.
Tytuł: Causes of visual disability in children and young adults.
Czasopismo: Klin. Oczna
Szczegóły: 2005 : R.107, nr 1/3, s. 93-95, wykr., tab., bibliogr.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: EN
Punktacja ministerstwa: 5.000

Pełny tekst53/80


Autorzy: Z[bigniew] Baj, A[gnieszka] Moll, M[irosława] Grałek, E[wa] Majewska.
Tytuł: Chosen parameters of leukocyte activation in children with retinopathy of prematurity (ROP).
Czasopismo: Cent. Eur. J. Immunol.
Szczegóły: 2005 : Vol. 30 suppl. 1, s. 1-2
Uwagi: 12th Congress of Polish Society of Clinical and Experimental Immunology Lublin, Poland 19th-22th May 2005 : abstracts
ISSN: 1426-3912
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN

54/80


Autorzy: Ewa Lipiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald.
Tytuł: Niedrożność dróg łzowych u dzieci – patofizjologia, rozpoznawanie i leczenie.
Czasopismo: Prz. Pediatr.
Szczegóły: 2005 : Vol. 35, nr 2, s. 87-90, bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 4.000

Pełny tekst55/80


Autorzy: Ewa Lipiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald.
Tytuł: Ocena zmiany w narządzie wzroku w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.
Czasopismo: Prz. Pediatr.
Szczegóły: 2005 : Vol. 35 supl. 1, s. 41
Uwagi: IV Sympozjum Naukowe Dziecko łódzkie Problemy dzieci niepełnosprawnych Łódź, 29 listopada 2005 r.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

56/80


Autorzy: Anna Niwald, Paweł Krajewski, Beata Orawiec, Andrzej Piotrowski, Mirosława Grałek.
Tytuł: Stan kliniczny dziecka przedwcześnie urodzonego a rozwój 3. stadium retinopatii wcześniaków.
Czasopismo: Klin. Oczna
Szczegóły: 2005 : R.107, nr 7/9, s. 471-474, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 5.000

Pełny tekst57/80


Autorzy: M[ałgorzata] Budzińska-Mikurenda, A[nna] Niwald, M[irosława] Grałek.
Tytuł: Zespół McCune-Albrighta – opis przypadku.
Tytuł całości: W: III Łódzkie Forum Okulistyczne III Wystawa Sprzętu, Materiałów i Leków Okulistycznych Łódź, 5-7 maja 2005 : program, streszczenia.
Źródło-miejsce: Łódź, 2005
Strony: s. 63
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

58/80


Autorzy: Anna Niwald, Paweł Krajewski, Mirosława Grałek, Beata Orawiec, Joanna Tume, Paweł Kawczyński, Andrzej Piotrowski.
Tytuł: Odległa ocena narządu wzroku u dzieci po krioterapii w przebiegu retinopatii wcześniaków.
Czasopismo: Prz. Pediatr.
Szczegóły: 2004 : Vol. 34, nr 2, s. 109-113, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0137-723X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 4.000
Index Copernicus: 4.880

Pełny tekst59/80


Autorzy: Agnieszka Moll, Anna Niwald, Mirosława Grałek, Małgorzata Stolarska.
Tytuł: Powikłania okulistyczne w białaczkach i chłoniakach złośliwych u dzieci.
Czasopismo: Klin. Oczna
Szczegóły: 2004 : R.106, nr 6, s. 783-787, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 5.000
Index Copernicus: 6.420

Pełny tekst60/80


Autorzy: Anna Niwald, Mirosława Grałek.
Tytuł: Powikłania stosowania miękkich soczewek kontaktowych noszonych w trybie dziennym u dzieci i dorosłych.
Czasopismo: Kontaktol. Optyk. Okulist.
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 1, s. 34-37, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1509-4251
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 1.000
Index Copernicus: 2.050

61/80


Autorzy: M[ałgorzata] Budzińska-Mikurenda, M[irosława] Grałek, A[nna] Niwald, B[eata] Orawiec.
Tytuł: Przebieg kliniczny toksokarozy ocznej w obserwacjach własnych.
Tytuł całości: W: XLI Ogólnopolski Zjazd PTO Sympozjum Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańsk, 16-19 czerwca 2004.
Źródło-miejsce: Gdańsk, 2004
Strony: s. 72
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

62/80


Autorzy: A[nna] Niwald, P[aweł] Krajewski, M[arek] Niwald, B[eata] Orawiec, A[ndrzej] Piotrowski, M[irosława] Grałek.
Tytuł: The predictive factors of the development of 3rd stage retinopathy of prematurity (ROP).
Tytuł całości: W: 24th International Congress of Pediatrics Cancun, Mexico August 15-20, 2004, Cancun 2004
Strony: s. 1
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

63/80


Autorzy: Ewa Lipiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald.
Tytuł: Zespół suchego oka u dzieci i młodzieży.
Czasopismo: Kontaktol. Optyk. Okulist.
Szczegóły: 2004 : T. 9, nr 1, s. 26-30, bibliogr., Sum.
ISSN: 1509-4251
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 1.000
Index Copernicus: 2.050

64/80


Autorzy: Agnieszka Moll, Anna Niwald, Mirosława Grałek.
Tytuł: Zmiany w narządzie wzroku w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego wieku dziecięcego.
Czasopismo: Klin. Oczna
Szczegóły: 2004 : R.106, nr 6, s. 806-808, bibliogr., Sum.
ISSN: 0023-2157
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 5.000
Index Copernicus: 6.420

Pełny tekst65/80


Autorzy: Ewa Lipiec, Mirosława Grałek, Anna Niwald.
Tytuł: Alergia narządu wzroku u dzieci leczonych w Poradni Okulistycznej IP UM w Łodzi w latach 1999-2003.
Tytuł całości: W: III Sympozjum naukowe Dziecko łódzkie Stan zdrowia dzieci i młodzieży w zmieniających się warunkach środowiskowych Łódź, 27 listopada 2003 : materiały naukowe.
Źródło-miejsce: Łódź, 2003
Strony: s. 52
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

66/80


Autorzy: Mirosława Grałek, Ewa Lipiec, Anna Niwald.
Tytuł: Alergiczne choroby oczu u dzieci w badaniach własnych.
Czasopismo: Okulistyka
Szczegóły: 2003 : R. 6 supl. do, nr 2, s. 120-123, bibliogr., Sum.
ISSN: 1505-2753
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 1.000
Index Copernicus: 1.840

67/80


Autorzy: Anna Niwald, Mirosława Grałek.
Tytuł: Korekcyjne soczewki kontaktowe a wiek użytkowników.
Czasopismo: Kontaktol. Optyk. Okulist.
Szczegóły: 2003 : nr 2, s. 51-54, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1509-4251
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

68/80


Autorzy: Anna Niwald, Beata Orawiec, Agnieszka Moll, Mirosława Grałek.
Tytuł: Przyczyny utraty widzenia u dzieci i młodzieży w regionie łódzkim.
Tytuł całości: W: III Sympozjum naukowe Dziecko łódzkie Stan zdrowia dzieci i młodzieży w zmieniających się warunkach środowiskowych Łódź, 27 listopada 2003 : materiały naukowe.
Źródło-miejsce: Łódź, 2003
Strony: s. 53
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

69/80


Autorzy: Mirosława Grałek.
Tytuł: Anatomiczne i czynnościowe uwarunkowania rozwoju widzenia obuocznego.
Czasopismo: Kontaktol. Optyk. Okulist.
Szczegóły: 2002 : nr 1, s. 48-52, tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1509-4251
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

70/80


Autorzy: M[irosława] Grałek.
Tytuł: Antybiotykoterapia u dzieci.
Tytuł całości: W: Okulistyka 2002 Łódzkie Forum Okulistyczne Wystawa Sprzętu Materiałów i Leków Okulistycznych Łódź, 9-11 maja 2002.
Źródło-miejsce: Łódź, 2002
Strony: s. [1]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

71/80


Autorzy: A[gnieszka] Szadkowska, M[irosława] Grałek, I[wona] Pietrzak, W[italij] Andrzejewski, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Częstość występowania powikłań mikronaczyniowych u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.
Czasopismo: Endokr. Diabetol.
Szczegóły: 2002 : T. 8 supl. 1, s. 40
Uwagi: VIII Konferencja Sekcji Pediatrycznej PTD
ISSN: 1234-625X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja ministerstwa: 2.000
Index Copernicus: 2.960

72/80


Autorzy: Mirosława Grałek, Anna Niwald.
Tytuł: Czucie rogówki w zezie w wieku rozwojowym.
Czasopismo: Kontaktol. Optyk. Okulist.
Szczegóły: 2002 : nr 1, s. 58-59, ryc., tab., bibliogr., Sum.
ISSN: 1509-4251
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

73/80


Autorzy: Mirosława Grałek, Beata Orawiec, Agnieszka Moll, Piotr Stengert, Anna Niwald.
Tytuł: Leczenie wrodzonej niedrożności dróg łzowych u niemowląt.
Tytuł całości: W: VII Forum Okulistyki Dziecięcej 20-21 września 2002 Katowice : program.
Źródło-miejsce: Katowice, 2002
Strony: s. 70
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Recanalization of congenital obstruction of lacrimal tract in infants. Tamże s. 70
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

74/80


Autorzy: A[gnieszka] Moll, A[nna] Niwald, B[eata] Orawiec, M[irosława] Grałek.
Tytuł: Neuropatia nerwu wzrokowego - obserwacje własne.
Tytuł całości: W: VII Forum Okulistyki Dziecięcej 20-21 września 2002 Katowice : program.
Źródło-miejsce: Katowice, 2002
Strony: s. 56
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Optic neuropathy - own experience. Tamże s. 56
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

75/80


Autorzy: M[irosława] Grałek, B[eata] Orawiec, A[nna] Niwald.
Tytuł: Ostrość wzroku u dzieci z zezem towarzyszącym.
Tytuł całości: W: VI Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii IX Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie Lublin, 26-28 września 2002 : program : streszczenia referatów.
Źródło-miejsce: Lublin, 2002
Strony: s. 23
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

76/80


Autorzy: B[eata] Orawiec, A[nna] Niwald, A[gnieszka] Moll, M[irosława] Grałek.
Tytuł: Powikłania oczne w cukrzycy insulinozależnej u dzieci.
Tytuł całości: W: VII Forum Okulistyki Dziecięcej 20-21 września 2002 Katowice : program.
Źródło-miejsce: Katowice, 2002
Strony: s. 35
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Ophthalmologic complications of insulin-dependent diabetes mellitus in children. Tamże s. 35
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

77/80


Autorzy: A[gnieszka] Szadkowska, I[wona] Pietrzak, M[irosława] Grałek, W[italij] Andrzejewski, J[erzy] Bodalski.
Tytuł: Prevalence of retinopathy and nephropathy in children and young adults with type 1 diabetes mellitus.
Czasopismo: J. Pediatr. Endocrinol. Metab.
Szczegóły: 2002 : Vol. 15 suppl. 4, s. 1090
Uwagi: Abstracts presented at the 28th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) September 18-21, 2001 Graz, Austria
ISSN: 0334-018X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.954
Punktacja ministerstwa: 8.000

78/80


Autorzy: Anna Niwald, Beata Orawiec, Agnieszka Moll, Mirosława Grałek.
Tytuł: Przyczyny ślepoty i słabego widzenia u dzieci i młodzieży.
Tytuł całości: W: VII Forum Okulistyki Dziecięcej 20-21 września 2002 Katowice : program.
Źródło-miejsce: Katowice, 2002
Strony: s. 66
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Causes of blindness and low vision in children and adolescents. Tamże s. 66
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

79/80


Autorzy: E[lżbieta] Zygma-Jastrzębska, M[irosława] Grałek.
Tytuł: Wady refrakcji w wieku szkolnym.
Tytuł całości: W: VI Sympozjum Sekcji Ergoftalmologii IX Sympozjum Sekcji Zapobiegania Ślepocie Lublin, 26-28 września 2002 : program : streszczenia referatów.
Źródło-miejsce: Lublin, 2002
Strony: s. 68
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

80/80


Autorzy: Elżbieta Zygma-Jastrzębska, Mirosława Grałek.
Tytuł: Występowanie wad refrakcji u dzieci szkolnych leczonych w poradni okulistycznej.
Czasopismo: Kontaktol. Optyk. Okulist.
Szczegóły: 2002 : nr 1, s. 53-57, tab., wykr., bibliogr., Sum.
ISSN: 1509-4251
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format:
Nowe wyszukiwanie